Rejestracja | Login

Banki stosują inne projekty do rozliczenia płynności finansowej kredytobiorcy. Może objawić się, iż w pewnej firmie finansowej odmówią nam pożyczki, zaś w drugiej otrzymamy ją bez żadnego problemu. Całość chce od stylu analizy ryzyka. Umiejętności kredytowa szacowana jest na zasadzie danych parametrów, jej efekt pokaże nam specjalista kredytowy.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.